SET DE

GEOMETRIA

Set geometría
20 cm transparente
3#EG00412 TRP.png

EG00412

Set geometría
15 cm fluorescente
Set geometría
30 cm transparente
3#EG00512 TRP.png

EG00512

Set geometría
20 cm fluorescente
3#EG00602 YLW.png

EG00602

Regla plástica transparente 15, 20 y 30 cm

EG00112

EG00212

EG00312

1#EG00112 TPR.png
Regla plástica flúo
15, 20 y 30 cm
1#EG00102 YWL .png
3#EG00402 YLW.png

EG00402

Transportador transparente 12 cm
3#E10212 TRP.png

EG10212

EG00102

EG00202

EG00302

© 2018  Deli

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon